Kontakt
DBVM
Jo van Ammerstraat 3
5122CK Rijen
Homepage:www.dbvm.nl
Telefoon:+31 (0)6 14382431
Fax:

Duurzame nieuwbouw

Een duurzame woning voldoet zo lang mogelijk aan de woonbehoefte. Daarnaast is het ook een bouwwijze die goed is voor zowel mens als milieu. Bij een duurzame woning ga je verantwoord om met grondstoffen, energie, water en ruimte. Om een duurzame woning te kunnen bouwen moet je bewust en vooraf keuzes maken. Pas dan kan het optimale resultaat worden behaald. Naast duurzaamheid moet een woning natuurlijk ook comfort bieden en de juiste uitstraling hebben.

Besparen op de energiekosten

Met een duurzame woning kun je behoorlijk besparen op de energiekosten. Daarnaast wordt door de Nederlandse overheid steeds meer waarde gehecht aan het energielabel voor woningen. Vandaar dat het goed is om bij de nieuwbouw van een woning rekening te houden met de isolatiewaarde. Het energielabel wordt mede bepaald door de mate van isolatie en het gebruik van energiezuinige en / of energiewinnende installaties, zoals zonnepanelen en een warmtepomp.

Het begint bij het ontwerp

De basis voor de nieuwbouwwoning begint bij het ontwerp. Door bijvoorbeeld rekening te houden met de zon (zongericht bouwen) kan de zonne-energie optimaal worden benut. Daarnaast zijn het type woning, de bouwmethode en de bouwmaterialen bepalend voor de duurzaamheid van de woning.

Energie Prestatie Coëfficiënt

Het EPC, Energie Prestatie Coëfficiënt, geeft aan hoe energiezuinig je huis is. Dit getal wordt berekend op basis van de gebouweigenschappen en de technische installaties in de woning. Ook het gedrag van de bewoner(s) wordt hierin meegenomen. Hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger het pand is. Volgens de laatste normen moet een nieuwbouwwoning momenteel voldoen aan een EPC van 0,4. Deze waarde is op 01-01-2015 vastgesteld in de NEN 7120 norm. DBVM hanteert deze norm natuurlijk ook, maar probeert waar mogelijk een beter resultaat te behalen.

Specifieke wensen?

Ben je van plan om een duurzame nieuwbouwwoning te laten bouwen? Neem dan vrijblijvend contact met DBVM op om de mogelijkheden te bespreken. Wij komen graag eens bij je langs om de ideeën en wensen door te nemen en hebben voor veel ‘problemen’ een passende oplossing.

Door onze jarenlange ervaring en specifieke productkennis hebben we vaak innovatieve ideeën. DBVM staat garant voor een hoge kwaliteit van alle mogelijke kleine en grote werkzaamheden, nieuwbouw, verbouw en renovatie.