Kontakt
VDZ-Projecten
Jo van Ammerstraat 3
5122CK Rijen
Homepage:www.dbvm.nl
Telefoon:+31 (0)6 23238247
Fax:

De veranderingen in de bouw bij kabinet Rutte III

Raab Works

Nieuwe bereikbaarheidsnorm voor inbraakveiligheid van woningen in BouwBesluit

Nu het regeerakkoord op tafel ligt, kan er eindelijk gekeken worden naar de veranderingen die Rutte III teweeg gaat brengen in de bouwsector. Hieronder zijn een aantal van de belangrijkste maatregelen waarmee bouwprofessionals te maken krijgen benoemd.

Isolatie gaat voor in de verduurzaming

De bestaande woningvoorraad verduurzamen, begint volgers het nieuwe kabinet bij isoleren. Hierdoor vermindert de warmtevraag. “Op de lange termijn kan dan in resterende warmtebehoefte worden voorzien door warmtepompen, zonneboilers of door warmtenetten die gebruik maken van restwarmte of geothermie.”

Geen gas meer voor nieuwbouw en bestaande bouw gasvrij maken.

Aan het einde van deze kabinetsperiode wil het kabinet ongeveer 50.000 nieuwbouwwoningen per jaar aardgas loos opleveren. Daarnaast wil het kabinet in die periode 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij maken. Of in ieder geval zodanig energie-efficiënt dat ze op korte termijn alsnog gasloos gemaakt kunnen worden. Dit is een eerste stap om te zorgen dat daarmee in 2021 een groot deel van de jaarlijkse nieuwbouw en de woningvoorraad aardgasvrij zou moeten zijn.

Verduurzamen loont

Woningcorporaties die investeren in verduurzaming gaan in aanmerking komen voor een korting op de verhuurdersheffing. Hiervoor wordt door het kabinet 100 miljoen euro per jaar voor gereserveerd.

De hypotheekrenteaftrek

Ook aan de hypotheekrenteaftrek gaat er het een en ander veranderen. Zo wordt de maximale hypotheek in stappen afgebouwd tot maximaal de waarde van de woning. De zogenaamde maximale ‘loan to value’ zal niet worden verlaagd om starters niet onnodig te belemmeren bij het toetreden van de woningmarkt.